prosjektleder

Energi & Miljø AS har godkjenning for prosjektering av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. Vi kan derfor påta oss prosjektering av alle typer bygg uansett kompleksitet.  

Prosjektering av tekniske anlegg bør startes på så tidlig som mulig for å legge til rette for de mest optimale tekniske løsninger, gjerne samtidig/i forbindelse med utformingen av selve bygningskroppen.
 
Ta kontakt med oss hvis du har planer om å bygge nytt, eller rehabilitere et gammelt bygg. Vi har den nødvendige kompetansen, og bistår gjerne i tidlig fase slik at man får valgt de optimale tekniske løsninger for bygget.

KONTAKT OSS