montør i arbeid

Vi leverer klimatekniske innretninger i næringsbygg. Vår ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt, gjennom prosjektering og til ferdig bygg.

 

 Energi & Miljø leverer følgende:  

  • Ventilasjons / klimaanlegg 

  • Kuldeanlegg  

  • Avfuktningsanlegg  

  • Befuktningsanlegg 

  • Klimatiske løsninger for svømmehall  

 

 

Totalteknisk lever vi følgende:  

Energi & Miljø + Sig. Halvorsen + Rønning Elektro = TEQVA 

Sammen med Sig. Halvorsen og Rønning utgjør vi regionens mest slagferdige kompetansehus innen ventilasjon, kulde, rør, elektro og automasjon. Her får du alle tekniske leveranser med ett kontaktpunkt. 
 
Som næringskunde hos oss forholder du deg til én prosjektorganisasjon som ivaretar alle faser, fra planlegging, gjennomføring til overlevering og drift. Til sammen har våre tre selskaper over 600 høyt kvalifiserte ansatte i regionen. 

 

KONTAKT OSS