fugleperspektiv by

Et stort antall næringsbygg har generelt for høyt forbruk av energi 

I gjennomsnitt forbruker et norsk næringsbygg 150 kWt pr.m2 

Dersom bedriften deres skal få lavere strømregning er det viktigste du kan gjøre å optimalisere energiforbruket. Det vil også hjelpe deg og redusere bedriftens økologiske fotavtrykk. 

Derfor tilbyr vi i Energi & Miljø alle våre kunder at det gjennomføres en energivurdering for å kartlegge eventuelle forbedringer. Ved å utføre dette vil bedriftene være med å bli en del av det grønne skifte.   

Vår erfaring viser at større tiltak som blant annet utskifting av teknisk installasjoner som ventilasjons/ klima anlegg har med dagens strømpriser nedbetalingstid fra ett år og oppover.

 

Ønsker dere å optimalisere deres bygg?  

KONTAKT OSS