Historien til Energi & Miljø 

Sig. Halvorsen as innledet et tett samarbeid med Rønning Elektro as rundt år 2000. Begge bedriftene var solide på hvert sitt fag og var lokalt forankret på eiersiden. De hadde sammenfallende ønske om å bli ledende i totalentreprise markedet i Rogaland.

Man ønsket fokus på å være en rådgivende totalteknisk entreprenør med korte beslutningsveier, men manglet en tilsvarende bedrift innen luftbehandling.

Det ryktes at firmanavnet «Energi & Miljø as» første gang ble skrevet på en serviett i en fotballpub i England.   

I og med at Sig. Halvorsen AS og Rønning Elektro AS var aktive markedsaktører, ble det en «flying start» for Energi & Miljø AS.

Bedriften ble grunnlagt på flinke folk og kompetanse som bærende elementer, og hadde sin fulle hyre med å følge opp «toget som allerede rullet». Kompetanse og leveringsevne ble satt pris på av kundene, og Energi & Miljø as ble raskt en ledende klimaentreprenør i Sør fylket.

I 2007 ble en påbygget 3. etasje for kontorbygget til Sig. Halvorsen AS på Vibemyr ferdigstilt, hvor Energi & Miljø AS flyttet inn. Nærhet til eiere og samarbeidene kollegaer var avgjørende for videre utvikling.

Som komplett totalteknisk entreprenør ble man også raskt anerkjent i markedet som en solid aktør blant kundene. Det var fokus på gråsoner mellom fagene, samt å finne den beste løsningen i hvert enkelt prosjekt. Korte beslutningsveier gjorde at man kjapt kunne «snu seg rundt» ved behov.      

Gjennom store prosjekter som Kanalpiren og Fjordpiren (kontorbygg Hinna Park, Stavanger) fikk selskapene utviklet systemer og løsninger som ble fundamentet for det tverrfaglige samarbeidet.

Etter hvert som Teqva Gruppen utvidet sine eierinteresser, har også Energi & Miljø AS vokst, og i 2018  ble det etablert engen avdeling i Haugesund.

 Energi & Miljø as fremstår i dag med 45 høyt kompetente ansatte (40 i Sandnes og 5 i Haugesund) med fokus på alle ledd i eget hus:

 

Salg/markedsføring – Prosjektering – Produksjon/gjennomføring – Service/Vedlikehold.       

 

Prognosene for total omsetning i 2022 ligger på ca. 95 mill. NOK.