Vi har sentral godkjenning fra DIBK av høyeste tiltaksklasse innenfor prosjektering og utførelse.

Vi har ansatte som tilfredsstiller kompetansekravene i henhold til Energimerkeforskriften §18.

I tillegg er vi en F-gass sertifisert bedrift for arbeid med stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg i kategori I. (Installasjon, service, vedlikehold, gjenvinning og lekkasjesøking for alle fyllingsmengder)

Energi & Miljø er godkjent opplæringsbedrift.

Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårnbedrift www.miljofyrtarn.no